Jana Gabrielová

Jana Gabrielová

Obchodní ředitelka penzijního fondu Stabilita ČSOB.

Téma: Mohou být ženy teamový hráči? Jak bychom všechny benefitovaly ze spolupráce?

Hodina mentoringu: 14 – 15 hod.

Vystudovala ekonomiku se specializací na mezinárodní finance na Vysoké škole ekonomické v Praze a School of Business Administration na University of Rochester se zaměřením na finance.

Zastávala manažerské a řídící funkce v předních bankovních a finančních institucích v Praze a Londýně, kde mimo jiné vedla týmy korporátních financí, treasury a korespondenčního bankovnictví. Byla rovněž odpovědná za obchodní aktivity ve střední a východní Evropě.

V Erste Bank ve Vídni působila jako manažerka pro strategické aliance a v České spořitelně jako ředitelka oddělení finančních institucí.

V současné době působí jako obchodní ředitelka penzijního fondu Stabilita ČSOB. Společně se jmenováním do této funkce se stala také členkou představenstva Československé obchodní banky.

Svůj volný čas tráví především se svou dcerou, sportem a poslechem kvalitní hudby.