Alena Vlachová

Alena Vlachová

Advokátka.

Téma: Jak spojit kariéru a rodinu?

Hodina mentoringu: 14 – 15, 16 – 17

Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Svou kariéru v oblasti advokacie zahájila několikaletým působením v pražské pobočce renomované mezinárodní advokátní kanceláře WEIL, GOTSHAL & MANGES, kde se podílela na poskytování právního poradenství v oblastech řešení sporů, řízení před soudy a mezinárodních arbitráží.

Později založila spolu s dalšími společníky vlastní advokátní kancelář VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ, která poskytuje právní služby především korporátní klientele, včetně významných společností kótovaných na evropských burzách. V rámci své advokátní praxe se specializuje zejména na zastupování klientů v řízení před soudy a poskytování poradenství v oblasti obchodního a občanského práva, pracovního práva a nemovitostí.

Je vdaná a má tříletého syna.