Změny ve školství - nechceme

14.03.2013 15:20

(SANEP) Češi jsou konzervativci, odmítají začátek vyučování od devíti, slovní hodnocení i zavedení školní docházky od sedmi let.

Podle průzkumu společnosti SANEP, dává většinová část domácí populace jasný nesouhlas se záměry stínového ministra školství Marcela Chládka, který navrhuje v rámci základní školní docházky:

  • zavedení na prvním stupni slovního hodnocení na místo tradičního známkovacího systému - pro  34,2%
  • zavedení začátku školní výuky od devíti hodin - pro 26,1%, proti 65,8%
  • zavedení povinné školní docházky až od sedmi let věku - pro 30,7%

 

Jak dále průzkum ukázal v souhrnu 70,1% dotázaných se domnívá, že pro vztahy mezi žáky na základních školách představuje problém jejich sociální úroveň, tedy sociální rozdíly mezi jednotlivými žáky. Se zavedením školních uniforem, které potírají sociální rozdíly žáků v podobě módních trendů a drahého oblečení na základních školách, by pak v souhrnu souhlasilo 40,6% veřejnosti.

Kvalitu výuky na základních školách hodnotí nejvíce dotázaných (32,5%) známkou dobře, tedy za tři. Podle názoru 64,1% dotázaných má pak české školství na úrovni základních škol průměrnou úroveň a s úrovní učitelů na základních školách je souhrnu spokojeno 47,8% dotázaných.


Zdroj: www.sanep.cz

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 2. - 6. března 2013 na vybrané skupině 6.517 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let.