Základy práva - dvoudenní kurz, Praha

19.03.2013 09:00

(Profižena)

Termín konání: 19. – 20. 3. 2013

Bez základních znalostí právních norem se dnes žádný podnikatel neobejde. Neznalost neomlouvá a sankce a pokuty za jejich porušování mohou znamenat i počátek konce. S právními normami a nařízeními se setkáte hned při počátku registrace Vaší živnosti, při prodeji služeb či výrobků, při zaměstnávání pracovníků, při podnikání v rámci EU apod.

Získejte proto povědomí o právních nařízeních, která se Vás jako podnikatelů týkají, a připravte se s námi na právní úskalí podnikání v kurzu Základy práva!

Vzhledem k tomu, že nelze úplně oddělit podnikatelský život od života rodinného, a naopak nový trend požaduje, aby se oba tyto životy co nejvíce skloubily, je v rámci kurzu upozorněno na zákonnou úpravu některých rodinných vztahů a na problémy, které se v této oblasti nejčastěji vyskytují a ženám-podnikatelkám často komplikují život (rozvody, domácí násilí, péče o děti z rozvedených či jinak nefunkčních manželství apod.). V neposlední řadě jde také o takové uspořádání předem jak rodinného, tak i podnikatelského života, které by neohrozilo, resp. zabezpečilo ženě podnikání i tehdy, kdy by nastaly v rodinných vztazích problémy anebo došlo i k rozvodu.

 

Obsah kurzu

  • Živnostenský zákon
  • Obchodní zákoník
  • Občanský zákoník
  • Zákon o ochraně spotřebitele
  • Základní právní předpisy vztahující se k nejrozšířenějším činnostem podnikání
  • Volný pohyb služeb v rámci Evropské unie
  • Společenská odpovědnost firem (CSR)

 

Přihlášky

více informací o kurzu a přihlášky zde: http://profizena.cz/kurz/zaklady-prava