Zákaz kouření - kdo na tom (ne)získá

27.08.2012 13:08

(Asociace hotelů a restaurací ČR)

Podle informací z tisku již Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o výběru jedné ze tří variant pro novelu zákona č. 379/2005 Sb. a to varianty, která je tvrdší než obdobné legislativní restrikce v některých zemích EU.

AHR ČR zastává stanovisko, že realizace tohoto záměru by opět poškodila podnikatele v oboru pohostinství a způsobila další úbytek restaurací a barů. V konečném důsledku by došlo k dalšímu snížení počtu pracovních míst v tomto oboru. Navíc návrh tohoto opatření přichází v době, kdy obor pohostinství prochází závažnou krizí.

Pro podnikatele je nepřípustné, aby se podmínky podnikání chaoticky měnily v poměrně krátkém časovém období. Před třemi lety vešla v platnost současná podoba zákona, která stanovila povinnost restauracím vymezit se jako kuřácké, nekuřácké či kombinované se stavebně oddělenými prostory. Na základě tohoto opatření investovalo mnoho podnikatelů nemalé finanční prostředky do úprav svých provozoven. Dle dostupných průzkumů se tato praxe osvědčila.

"Naše asociace není zastáncem kouření v restauracích, ale je zásadně proti zásahům státu do svobodné volby provozovatele a zákazníka, zda se rozhodne preferovat restauraci kuřáckou nebo nekuřáckou. To by mělo být regulováno pouze trendy trhu. Není možné, aby podnikatelé každé tři roky přicházeli o své investice jen díky dalším legislativním změnám. K podobnému opatření není dle našeho názoru žádný racionální důvod a kouření, právě v restauracích, se bohužel stává pouze politickým tématem," uvedl k této problematice Václav Stárek, prezident AHR ČR.

 

FAKTA:
 • 60 % restaurací nabízí svým zákazníkům zcela nekuřácký provoz nebo stavebně oddělenou kuřáckou část
 • více než 80 % hotelových provozů je nekuřáckých
 • 71 % provozovatelů restaurací považuje případný legislativní plošný zákaz kouření v restauracích za zásah do svobody podnikání
 • Třetina provozovatelů čistě kuřáckých a čtvrtina restaurací s kombinovaným režimem by ukončily podnikání v této oblasti a propustily by své zaměstnance

 

Zkušenosti ze zahraničí:
 • Nizozemsko: Nizozemská vláda se rozhodla zrušit dva roky starý zákaz kouření v barech a kavárnách. Kouření bylo opětovně povoleno v barech, které nejsou větší než 70 metrů čtverečních. Viz článek Holanďané ruší zákaz kouření v barech, platil dva roky, Aktualne.cz, 4.11.2010
 • Chorvatsko: Chorvatská vláda zrušila zákaz kouření v HORECA sektoru po čtyřech měsících od zavedení zákazu z důvodu tvrdých protestů provozovatelů barů a restaurací, kterým se značně po zavedení zákazu snížil obrat. Viz článek Chorvatsko vyslyšelo restauratéry, zrušilo protikuřácký zákon, Lidovky.cz, 9. října 2009
 • Bulharsko: Bulharská vláda v roce 2010 prosadila zrušení úplného zákazu kouření na veřejnosti z důvodu podpory turismu a pohostinství zasažených ekonomickou krizí. Novela zákona umožnila zřídit kuřácké zóny v restauracích, kavárnách i na nádražích nebo autobusových zastávkách.
 • Belgie: Majitelům kaváren a barů poklesl počet zákazníků o 27 procent, propad tržeb je zhruba 19 %. Do šesti měsíců od zavedení plošného zákazu kouření (konecroku 2011) se očekává, že zbankrotuje zhruba 450 zařízení. Viz článek Zákaz kouření nám bere zákazníky, lamentují belgičtí kavárníci,  Novinky.cz, 3. října 2011
 • Itálie: Zákon zakazující kouření byl zaveden v roce 2005. Prevalence byla v tomto roce na úrovni 25,6 %. V roce 2009 (tedy 4 roky po zavedení zákazu kouření) byla prevalence na úrovni 25,4 %, tzn. takřka stejná jako před zavedením tohoto opatření (4).

Zdroj: tiskové materiály AHC ČR

 

Pár otázek k zamyšlení...
 • Jak jsme na tom my, jakožto matky? Určitě vítáme nekuřácké restaurace a tam jdeme se svými dětmi. Případně večer s kamarádky, jestliže nekouříme.
 • Co dělají kuřačky? Kouřit se smí, proč ne při příjemné společenské události, nad skleničkou v  baru?
 • A jak jsme na tom coby podnikatelky? Co když některá z nás provozuje bar, kavárnu, noční podnik? Vítáte kuřáky a nekuřáky v oddělených částech?
 • Souhlasíte, aby se zákaz kouření zavedl plošně, přestože je kouření stále legální a cigarety se smějí prodávat?
 • Co kdyby se plošně zakázal prodej smažených jídel, které mají prokazatelně špatný vliv na naše zdraví, i když jsou stále legální?

 

Anketa

Je plošný zákaz kouření v barech a restauracích dobrý nápad?

Ano rozhodně (82)
58%

Zákaz by měl platit jen v restauracích, v barech ne (13)
9%

Ne, zákaz omezuje podnikatele i zákazníky (47)
33%

Celkový počet hlasů: 142