Výchova k sexu v Čechách

23.07.2012 17:12

(Mgr. Březinová, MUDr. Vrzáčková)

Všechny se snažíme dělat pro své děti to nejlepší. Doprovázíme a podporujeme je ve všech důležitých momentech života. Jednoho dne však přijde ona očekávaná, a tak trochu obávaná, chvíle, kdy se děti začnou ptát na sexuální život. Toto téma se dotýká každé matky (každého rodiče) bez výjimky. Jsme vystaveny mnohým otázkám a situacím, které pro nás nemusí být vždy příjemné. Jak nejlépe projít s dítětem období dospívání a nabídnout mu diskrétně, citlivě a účinně praktické rady a informace?

V první řadě musíme začít u sebe a uvědomit si, jak moc jsme jako rodiče schopni o sexu s dětmi hovořit a co vše a jakou formou jim chceme říci. „Rodiče někdy nejsou zvyklí o tak intimních věcech hovořit. Mnohdy mají podobnou zkušenost z vlastního dětství, kdy s nimi o sexu nikdo nemluvil, a toto téma bylo v rodině tabu. Musíme si však uvědomit, že se týká každého dítěte a každé dítě se o svou sexualitu přirozeně zajímá,“ říká psychoterapeutka Mgr. Jana Březinová a dodává: „V době internetu není pro děti těžké se dostat k informacím a ne vždy v podobě, kterou bychom chtěli. Proto je lepší, když se děti včas dozví co nejvíce informací od rodičů či z důvěryhodných zdrojů.“

Mezi rodiči je bohužel i v této oblasti rozšířena celá řada mýtů.

Například, že sex je pouze pohlavní styk, čím dříve se dítě dozví o sexu, tím dříve zahájí vlastní sexuální život, nebo že nebudeme-li s dětmi o sexu mluvit, tak jej nebudou zkoušet. Tyto mýty mohou výrazně ovlivnit náš přístup a zkomplikovat debatu s dítětem o sexu.

 

Pro lepší orientaci, co vlastně dětem důležitého říci, nabízíme několik rad:

  • O sexu mluvte se svým dítětem stejným způsobem, jako mluvíte o jiných oblastech života. Využijte své zkušenosti se způsobem komunikace, který se vaší rodině osvědčil, a hovořte s dítětem otevřeně.
  • Pracujte s dítětem na vzájemné důvěře a otevírejte prostor pro bezpečnou komunikaci tím, že budete respektovat jeho soukromí a potřeby.
  • Sexuální vývoj dítěte prochází několika fázemi a nelze před ním zavírat oči a dělat, že se vašeho dítěte netýká. O svou sexualitu se zajímají již malé děti, aniž by to znamenalo cokoli škodlivého. Naopak, je to normální a přirozené.
  • Co nejdříve s dítětem mluvte o jeho intimitě, o hranicích, které by měli ostatní dospělí respektovat. Konkrétně například, že cizí dospělí nemají dítěti sahat na intimní místa a dělat cokoli, co se mu nelíbí.
  • Sex není jen pohlavní styk, ale patří k němu postupné objevování intimity a rozkoše. K sexu patří také různé praktiky, které bude vaše dítě zkoušet!
  • Respektujte sexuální potřeby vašeho dítěte, jsou přirozené a patří k normálnímu a přirozenému vývoji.
  • Nikdy se dítěti nesmějte a nepodceňujte jeho prožívání prvních lásek a vážných vztahů. Nalomíte tak jeho důvěru k vám.
  • Posilujte v dítěti odpovědnost za vlastní sexuální život. Nabízejte mu dostupné antikoncepční a preventivní prostředky (kondom, hormonální antikoncepci ve spolupráci s lékařem, očkování proti rakovině děložního čípku apod.)
  • Není podstatné, kdy dítě se sexem začne (musí však respektovat zákonnou hranici), ale jakým způsobem.
  • Pokud se sami na rozhovor s dítětem necítíte, bez obav požádejte odborníky o pomoc (učitele, psychology, lékaře apod.).

 

Důležitou součástí sexuální výchovy by mělo být poučení o riziku rakoviny děložního čípku. Ta se nepřenáší pouze pohlavním stykem, jak se mnoho lidí mylně domnívá, ale k nákaze může dojít i při nekoitálních sexuálních aktivitách, které k dospívání a poznávání vlastní sexuality patří. „V současné době je k dispozici vakcína, která chrání dívky a ženy ve více než 90 procentech před vznikem závažných předrakovinových změn na děložním čípku bez ohledu na to, který typ HPV viru změnu způsobil. Pro třináctileté dívky je od letošního roku plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění a očkování provádí praktický dětský lékař,“ říká gynekoložka a sexuoložka MUDr. Petra Vrzáčková a doplňuje: „Očkování má však význam i u mladých dívek, které již sexuální život zahájily. Zvážit by ho měly všechny mladé dívky do 25 let. U těch totiž můžeme v průběhu jejich života očekávat změnu sexuálních vztahů a vakcinace je chrání před nákazou i od budoucích partnerů.“