Uchazeči o práci ve své jazykové znalosti příliš nevěří - často neprávem

23.11.2012 11:46

(KHAV)

Celkem 670 návštěvníků pracovního veletrhu Profesia Days se zúčastnilo testu jazykových znalostí, který připravila jazyková škola Channel Crossings.

Zájemci si mohli vybrat z pěti cizích jazyků, někteří využili i testování češtiny. Největším favoritem se mezi potenciálními uchazeči o práci, pro které je veletrh určen, stal test z angličtiny. Vyzkoušelo si ho téměř 460 zájemců. Menší zájem vzbudily testy z němčiny a francouzštiny, které skončily na druhém a třetím místě, češtinu absolvovalo 25 zájemců.

„Výsledky testování ukázaly jeden zajímavý fakt. Čeští uchazeči o práci mají tendenci podceňovat svou jazykovou úroveň. Například u testů z anglického jazyka, kterých bylo přes dvě třetiny z celkového počtu, uvedlo předem 86 % testovaných horší úroveň, než jakou ukázaly výsledky testů. Podobná tendence se objevila i u testů z ostatních jazyků,“ říká Vítězslav Bican, výkonný ředitel jazykové agentury Channel Crossings. 

Naopak mnoho uchazečů o práci ve svých životopisech tvrdí, že jejich angličtina nebo jiný cizí jazyk jsou na „komunikativní“ úrovni. Tento vágní termín je sice poměrně rozšířený, ale nevhodný, protože nabízí subjektivní výklad.

Kdy je tedy znalost jazyka „komunikativní“?

„Aby uchazeč mohl v cizím jazyce skutečně komunikovat, musí mít úroveň znalostí alespoň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,“ upřesňuje Bican a pokračuje: „Jak je vidět z výsledků našeho průzkumu, u angličtiny nebo němčiny je to jen zhruba třetina uchazečů. Dvě třetiny uchazečů mají tedy před sebou ještě velký kus práce, než budou moct s klidným svědomím označit svoje znalosti za komunikativní.“


Zdroj dat: statistiky veletrhu od společnosti Profesia CZ

 

Přehled jazykových úrovní

Společný evropský referenční rámec vymezuje 6 úrovní pokročilosti při studiu jazyka a dále mimo jiné popisuje schopnosti, které by měl student jazyka ovládat.

A – uživatel základů jazyka
A1 Breakthrough - začátečníci a falešní začátečníci
A2 Waystage - mírně pokročilí

B – samostatný uživatel
B1 Threshold -středně pokročilí
B2 Vantage - pokročilí

C – zkušený uživatel
C1 Effective Operational Proficiency - velmi pokročilí
C2 Mastery