Projekt PROFI ŽENA III podpoří středočeské ženy v podnikání

12.09.2012 11:24

PROFI ŽENA III nabídne rozvojové kurzy, workshopy a konzultace ženám ze Středočeského kraje, které podnikají jako OSVČ nebo chtějí s podnikáním začít.

 

Projekt zahrnuje celkem 16 jednodenních a dvoudenních kurzů, doplněných o odborné konzultace a workshopy.

 

Kurzy budou realizovány v minimálně čtyřech opakováních od září 2012 do června 2014.

 

Středočeské ženy budou moci vybírat z témat, jako je daňová evidence, ženský leadership, prodejní, komunikační a prezentační dovednosti, asertivita, internetový marketing nebo zvyšování pracovního výkonu. V jednodenní formě nebude chybět ani time management, emoční inteligence, základy koučování, intuice a kreativita, focusing, nebo zvládání stresu.

„PROFI ŽENA III navazuje na projekty PROFI ŽENA I a II, jimiž za poslední čtyři roky úspěšně prošla téměř tisícovka pražských OSVČ a zaměstnankyň mikropodniků,“ říká projektová manažerka Martina Zápotocká. „Systém vzdělávání je navržen tak, aby reflektoval specifické potřeby účastnic, propojoval odborné znalosti s měkkými dovednostmi a podporoval sdílení zkušeností a vzájemnou podporu a motivaci v ženské komunitě,“ dodává.

Globálním cílem projektu je přispět ke zlepšení situace žen na trhu práce. Projekt se specificky soustředí na podporu zahájení a rozvoj samostatně výdělečné činnosti pro ženy, které plánují začít podnikat a pro ženy, které již samostatně výdělečnou činnost vykonávají.

„Podle údajů ČSÚ v Česku podniká dvakrát více mužů než žen,“ vysvětluje expertka na genderovou problematiku a rovné příležitosti Marie Marvanová. „Podnikání se věnuje jen 9,5 % z celkového počtu žen, což v absolutních číslech představuje zhruba 200 tisíc zaměstnavatelek a OSVČ. Naproti tomu u mužů je to celá pětina. Ženy se tedy v podnikání prosazují výrazně méně než muži a jejich potenciál tak zůstává z velké části nevyužit. Smyslem projektu PROFI ŽENA III je přispět v této oblasti ke změně,“ doplňuje.

Jako hlavní překážky vstupu do podnikání ženy nejčastěji uvádějí nedostatečnou podporu, a to jak ze strany společnosti, tak partnera, chybějící odborné informace a konečně obtížnost skloubit pracovní a rodinný život.

 

PROFI ŽENA III je komplexní a systematický vzdělávací projekt určený ženám, které podnikají jako OSVČ ve Středočeském kraji nebo mají zájem o zahájení své živnosti s bydlištěm na území Středočeského kraje. Financování je zajištěno z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Další informace o projektu na www.profizena.cz.