Prodejní dovednosti a vyjednávání - dvoudenní kurz, Praha

20.02.2013 16:06

(Profižena)

Datum konání: 20. – 21. 2. 2013

Kurz je již plně obsazen, prosím registrujte se jako náhradnice. V případě, že by se uvolnilo místo, budeme Vás kontaktovat.

Všichni to známe, zazvoní nám telefon a tam se ozve neodbytný prodejce čehosi. Obvyklá reakce většiny z nás je zvuk podobný zavrčení, případně rovnou ukončujeme hovor.

Obecně začínáme být spíše negativně vymezeni vůči jakémukoliv aktivnímu prodeji. Máme pocit, že nás někdo do něčeho nutí, že vlastně nic nepotřebujeme, a i kdyby, tak si to přeci koupíme sami. Jak potom ale prodávat své vlastní produkty či služby a nevyvolávat v lidech naprosto stejnou averzi? Kurz Prodejních dovedností a vyjednávání Vás provede světem prodeje tak, že budete připraveni zaujmout i toho nejvíce negativního klienta. Osvojíte si umění vyjednávání a argumentace, techniky efektivní verbální a neverbální komunikace a mnoho dalšího.

I když připustíme, že na konečný výsledek obchodního vyjednávání by neměla mít velký vliv genderová odlišnost mužů a žen, nelze vyloučit, že právě některé typické ženské vlastnosti, jako je ostýchavost, nerozhodnost, sklon ke kompromisům či zvýšený pocit odpovědnosti, by mohly projednávaný obchod negativně ovlivnit. Projekt Profi žena – Střední Čechy by měl i v tomto ohledu pomoci a ukázat, jak při obchodním jednání tento určitý handicap žen-podnikatelek překonat.

 

Přihlášky

Více informací o kurzu a přihlášky zde: http://profizena.cz/kurz/prodejni-dovednosti-a-vyjednavani