Příliš mnoho maturantů, nedostatek řemeslníků na Moravě

25.04.2012 09:30

(KHAV) Radíme svým dětem s výběrem povolání....

Jak už jsme zde psali o problémech na trhu práce v Libereckém kraji, stejně jsou na tom i na jižní a východní Moravě. V Olomouckém a Zlínském kraji jsou značné rozdíly mezi potřebami trhu práce a tím, co uchazeči o pracovní místa skutečně nabízejí. Mezi nejvíce poptávané profese patří především řemeslníci a opraváři (například svářeči či nástrojáři), a také obsluha strojů, techničtí a odborní pracovníci a řidiči.

 

Jižní a východní Morava se potýkají s nedostatkem řemeslníků a opravářů

Hana Houšťová ze společnosti Asistenční centrum, jež poskytuje strategické a ekonomické poradenství při získávání dotací a grantů, prezentovala výsledky analýzy disparit trhu práce v Olomouckém a Zlínském kraji. Nedostatky pracovního trhu v těchto regionech jsou dvojího rázu:

  • oblasti, kde je příliš mnoho absolventů středních škol, kteří pak těžko nacházejí uplatnění
  • oblasti, kde naopak existuje mnoho volných pracovních míst, ale absolventů je nedostatek. Mezi ty se řadí hlavně učňovské obory obecně, a z nich zdaleka nejvíce strojírenství a strojírenská výroba, dále doprava a stavebnictví, ale také třeba zemědělství, což představuje určité regionální specifikum Zlínského kraje.

 

Ve Zlínském kraji jsou obecně disproporce trhu práce ještě větší, přičemž u učňovských oborů víceméně neexistuje jediná oblast, která by vykazovala příliš mnoho zájemců. V obou krajích je také mnohem vyšší poptávka na trhu práce po absolventech učebních oborů než po absolventech maturitních oborů. To potvrdil i přehled nejvíce poptávaných profesí. (tento přehled zde brzy také zvetřejníme, pozn. redakce)

V obou krajích chybí podpora technického vzdělávání, ať už ze strany krajské administrativy nebo zaměstnavatelů v regionu.

Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy ČR upozorňuje na odstrašující příklad některých jihoevropských států, z nichž například ve Španělsku je více než padesátiprocentní nezaměstnanost absolventů. "Důležitá je prevence, směrování lidí na ty obory, které jsou skutečně poptávány na trhu práce.“

Hana Vaňková ze společnosti Senior Flexonics navíc upozornila na problém překvalifikovanosti, kdy většina zaměstnavatelů má zájem obsadit pozice vhodné pro středoškoláky spíše absolventy vysokých škol. Igor Machálek ze společnosti Siemens tento jev vysvětlil tím, že kvalita středoškolských i vysokoškolských absolventů neustále klesá.

Národní soustava povolání (NSP) a Národní soustava kvalifikací (NSK) představují řešení těchto problémů, jak potvrzuje Petr Šimek z Ministerstva práce a sociálních věcí. "Firmám to ušetří náklady na získávání a přeškolování zaměstnanců," zdůrazňuje Igor Machálek, který NSkP a NSK vítá. Lidé by tak měli mít lepší představu o tom, co musejí umět, aby mohli vykonávat určité povolání.

 

Nedostatek řemeslníků je i ve středních Čechách

Stejná situace je v podstatě ve všech regionech České republiky. Například zaměstnavatelé ve Středočeském kraji také nejvíce poptávají především řemeslníky a opraváře, obsluhu strojů, zařízení a montéry a pomocné pracovníky, přičemž nejvyšší počty nezaměstnaných vykazují absolventi maturitních oborů. Vyplývá to z analýzy disparit trhu práce, kterou představil Karel Tichý z Asistenčního centra.

 

Více na: www.nsp.cz, www.narodni-kvalifikace.cz, www.vzdelavaniaprace.cz