Pomoc s drobným podnikáním pro etiopské ženy

24.04.2012 16:35

(Diakonie ČCE) Přesně 508 109 korun činí výtěžek sbírky Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE na podporu etiopských žen pečujících o sirotky, oběti epidemie AIDS. Veřejná sbírka, jejíž motto zní „Stavíme lidi na nohy“, pomáhá ženám, jež o sirotky pečují, začít s drobným podnikáním, které jim a dětem zajistí základní obživu.

Jak projekt funguje, popisuje ředitel Střediska humanitární a rozvojové pomoci Jan Dus: „Sbírka směřuje na budování drobného podnikání žen v nejvíce postižených oblastech. Pomůže vdovám, jež se úmrtím manžela ocitly bez prostředků, aby si mohly založit svou vlastní drobnou živnost. Podmínkou pro přijetí do programu je fakt, že rodina byla místní samosprávou vyhodnocena jako ‚nejchudší z nejchudších‘ a jeden z rodičů (eventuálně i dětí) je HIV pozitivní. Musím říci, že mne nadchlo, jak úsporně a efektivně tento systém funguje: jen 5 000 birrů, tedy něco málo přes 5 000 korun stačí k tomu, aby mohla vdova nastartovat živnost a odrazit se ode dna."

Přečtěte si příběhy etiopských žen, jimž se díky této sbírce dostalo pomoci již v minulých letech.

Vybrané prostředky bude Diakonie ČCE postupně posílat partnerské organizaci - diakonii Etiopské evangelické církve. Sbírka tak postaví na nohy osmdesát etiopských žen.

 DČCE je druhou největší nestátní organizací poskytující sociální služby a občanskou pomoc v ČR. Poskytuje pomoc a podporu ve více než 110 zařízeních po celé republice. Diakonie denně pomáhá v přímé péči tisícům klientů ve složitých životních situacích – od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahů, azylových domů, chráněných dílen, občanských poraden ad. až po četná seniorská zařízení či hospic pro umírající. V Diakonii ČCE pracuje kolem 1500 zaměstnanců a 1000 dobrovolníků. Péče a podpora poskytovaná v zařízeních Diakonie ČCE směřuje k tomu, aby klienti mohli žít v co největší míře svým běžným a důstojným způsobem života.