Podporujeme Baby Office

19.09.2012 14:37

Hana Krejčí, zakladatelka a hlavní organizátorka iniciativy Baby Office, je sama matkou dvou dcer a myšlence na moderní multifunkční centrum určené rodičům s dětmi se věnuje spolu s dalšími matkami už přes rok. Rodiče se zde budou moci nerušeně věnovat své práci a pro děti bude připraven smysluplný program pod vedením odborníků. Fungovat začne pravděpodobně v zimě.

Proč jste se rozhodla podnikat?

Nápad vznikl při mojí druhé rodičovské dovolené. Chtěla jsem si mateřství užít, ale nechtěla jsem přestat úplně pracovat. Při práci na tomto projektu jsem zjistila, že pracovní uplatnění žen s malými dětmi je celospolečenský problém. Jak se do projektu začali zapojovat další účastníci, objevovaly se postupně i další aktivity – vzdělávání a osobností rozvoj rodičů, personální agentura zaměřující se na vyhledávání flexibilních pracovních úvazků a další podnikatelské aktivity, při kterých by byly zaměstnávány osoby znevýhodněné na trhu práce a další.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Zatím se chci soustředit především na realizaci projektu Baby Office a pak na rozběhnutí vlastní internetové agentury, která by zaměstnávala lidi na flexibilní úvazky. Pokud se koncept Baby Office osvědčí jako udržitelný, předpokládám zakládání dalších poboček a vytvoření sítě navzájem propojených center.

Co byste vzkázala ostatním začínajícím podnikatelům?
Nejcennějším poznáním posledních dnů je, že problémy není nutné vyřešit hned za každou cenu, někdy je lepší dát jim čas a prostor a ony se vyřeší samy.

Web: ww.babyoffice.cz

 

HLASOVAT PRO ROZJEZD ROKU 2012 >>