Krizové situace ve škole

21.11.2020 19:46

V současné době slyšíme o prostředí školy zejména v souvislosti s koronavirem. Většina žáků a studentů se aktuálně vzdělává na dálku, ale až se zase vrátí do školních lavic bude tu opět otázka krizových situací. Tomuto tématu se věnuje i knižní novinka Miroslavy Kovaříkové, která je určena nejen zaměstnancům škol, ale i všem, kteří pracují s dětmi a mládeží. 

 

Miroslava Kovaříková: Krizové situace ve škole

Bezpečnostní problematika ve školní praxi

 

Často se dozvídáme o případech šikany, násilí a podobného rizikového chování ve školním prostředí. Termínem „krizové situace“ v názvu knihy se rozumějí ohrožující situace, které vyžadují rychlá, samostatná, a především správná rozhodnutí.


Na jedné straně jde o běžná rizika, například při dozoru nad žáky během akcí mimo budovu školy, s nimiž se pedagogové setkávají běžně, ale na straně druhé jsou to i nejrůznější mimořádné situace, často odrážející životní styl celé společnosti.
 

Cílem knihy je přispět k vytváření bezpečnostního a právního povědomí především pedagogů a ostatních zaměstnanců škol, ale i studentů pedagogických oborů a v neposlední řadě všech, kdo pracují s dětmi a mládeží.

 

128 stran, ISBN: 978-80-247-2731-8, doporučená cena: 259 Kč

 

Kniha Krizové situace ve škole vyšla 12. listopadu 2020 v nakladatelství Grada.

 

Napsali o knize

Publikací, které tvoří přemostění mezi pedagogickou teorií a její aplikací do prostředí školy, není na současném trhu příliš. Objevují se buď texty velmi odborné, nebo texty metodického a instruktážního charakteru; propojení obou rovin bývá spíše výjimkou. Tato kniha dokáže přitažlivě a zajímavě reflektovat poznatky z bezpečnostní problematiky do pedagogické praxe.

prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.

 

Zdroj obrázku a informací: nakladatelství Grada