Koučink je také umění překonat vlastní strach

25.05.2012 09:40

(Zdeňka Tomaidesová, Edux.cz)

 

Lepších výsledků lze dosáhnout nejen motivací, ale také potlačením strachu ze sebe sama


Každý ten pocit zná a každý se s ním denně potýká: strach. Jak dopadne tahle schůzka s novým zákazníkem? Jak se mi dnes podaří vést poradu? Co mi dnes na tohle řekne šéf? Dokážu se po včerejším nezdaru podívat kolegovi do očí?

Strach zpomaluje myšlení i reakce. Strach paralyzuje a nutí lhát. Reálná obava, nejistota i vcelku běžný problém zveličený děsivými představami dokáže zablokovat jednání a především: znemožní překročit sebe sama, přehoupnout se z dobrých výsledků k lepším. Málokdo si uvědomuje, že právě překonávání strachu je jedním z hlavních témat koučinku. A to jak překonávání strachu kouče samotného, tak umění pomoci ostatním strach porazit.

Koučink je jedním ze způsobů, jak vést lidi. Klíčové je najít silné stránky svých kolegů, vyzdvihnout je, posílit a dovést k překročení limitů. Koučink chce usnadnit koučovanému jeho práci, pomoci mu řešit problémy a nalézt motivaci. Právě koučováním lze dosáhnout mimořádných výkonů.

Koučink přináší tomu, kdo vede, nový přístup ke svým kolegům. Nutí jej hledat to, co je v nich dobré - tak, aby dosáhli toho nejlepšího. Koučink je založen na spolupráci a partnerství. Vede k aktivitě, samostatnosti a zodpovědnosti podřízených. Koučink rozvíjí potenciál týmu, který je mnohdy zablokován strachem z těchto tušených bariér.

Koučink je vhodný každému, kdo se chce dát koučovat. Témata vhodná pro koučování jsou například sebepoznání, komunikace, vedení lidí, řešení konfliktů, motivace i poznávání vlastního strachu. Koučování je určeno těm, kdo chtějí ve svém životě docílit zlepšení.

 

Vyzkoušejte si koučink

Zkusit si individuální formu koučování, zda by to pro něj byla přínosná a efektivní cesta je možné oslovit paní Z. Tomaidesovou, tomaidesova@edux.cz a domluvit úvodní setkání, které je nezávazné a zdarma.

www.kouc-koucink.cz

 

Pár tipů na literaturu:

 • "Zen a hotovo" - zcela jednoduchý systém osobní produktivity, Leo Babauta, Jan Melvil publishing
 • "Tvůrčí představivost", Shakti Gawain, Nakladatelství PRAGMA
 • "Inner Game pro manažery", W.Timothy Gallwey, Management Press
 • "Všemocné podvědomí", Erhard F. Freitag, Nakladatelství PRAGMA
 • "Je-li život hra, pak má tato pravidla", CH. Carter - Scottová, Columbus
 • "Koučování" - rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, John Whitmore, Management Press
 • "Čtyři dohody", Don Miguel Ruiz, Nakladatelství PRAGMA
 • "Jak sladit práci a osobní život", Brian Tracy a Lohhar J.Seiwert, Grada Publishing, a.s.
 • "Zázrak pozitivního myšlení", Robert Anthony, Beta s.r.o.
 • "Koučování – kdy, jak a proč", Michaela Daňková, Grada Publishing, a.s.
 • "Chci nahoru“ – úspěch vyžaduje systém", E. K.Geffroy, Management Press
 • "Niterní leadership", Peter Urs Bender, Management Press
 • "Syndrom vyhoření – v práci a v osobním životě", Angelika Kallwass, Grada Publishing, a.s.
 • "Transakční analýza", G. Henning a G. Pelz, Grada Publishing, a.s.
 • "Respektovat a být respektován" P. Kopřiva, J. Nováková, D. Nevolná, T. Kopřivová