Konec světa

15.12.2012 21:12

(SANEP)

Více než jedna desetina Čechů se připravuje, že se dne 21. 12. 2012 stane něco zásadního, procento domácí populace očekává setkání s mimozemskou civilizací.

Věříme v konec světa už 21/12/2012?

Podle mayského kalendáře by měl, podle některých výkladů, dne 21. 12. 2012 nastat konec světa. Jak ukázal exkluzivní průzkum společnosti SANEP,
informacím o konci světa věnuje pozornost v souhrnu více než pětina domácí populace (22,3 procenta). Podle dalších názorů se však jedná o chybné
pochopení mayského kalendáře, neboť 21. prosinec je dnem zimního slunovratu, kdy skončí kalendářní cyklus nazývaný třináctý b'ak'tun. Učenci
zkoumající mayskou kulturu se shodují na tom, že staří Mayové tento den nepovažovali za apokalyptický, ale předpovídají počátek nového období
civilizace. Přes všechny možné informace se však nejvíce šíří pověsti, že v tento den jakási kosmická událost ukončí život na Zemi.

Desetina lidí v ČR se připravuje na konec světa

Bez ohledu na příklon k některému z těchto výkladů se více než desetina veřejnosti (10,1 procenta) připravuje na možnost, že se dne 21. 12. 2012
něco stane a 7,2 procenta domácí populace je informacemi o konci světa znepokojeno.

I přesto, že většinová část domácí populace (72,9 procenta) neočekává žádné zvláštní události a je přesvědčena, že život půjde dál, není bez zajímavosti, že 9,5 procenta veřejnosti věří, že dojde k událostem, které změní myšlení lidstva k lepšímu.

Podle názoru 6,9 procenta Čechů se však určitě něco stane.

  • setkání s mimozemskou civilizací očekává v onen mytický den 21. 12. 2012 1,2 procenta veřejnosti
  • přírodní katastrofu očekává 0,8 procenta respondentů
  • podle názoru 0,5 procenta dotázaných se v onen den naplní nejčernějších apokalyptické předpovědi

 

Stojíme před zásadní změnou?

Jakkoli je z výsledků šetření společnosti SANEP zřejmé, že většinová část domácí populace nepropadá v souvislosti s informacemi o konci světa panice
a neočekává v páteční den 21. 12. 2012 žádné mimořádné události, nadpoloviční většina veřejnosti (59,3 procenta) je přesvědčena, že bez ohledu na předpovědi stojí lidstvo před zásadními událostmi.

 

A co očekáváte vy? Mně občas připadá, že je konec světa několikrát do týdne ;-) Takže nějaký jeden konec navíc mě nijak zvlášť z míry nevyvádí. Příjemné vánoční přípravy přeje všem pracujícím mámám Katka Hav.