Kognitivní trénink a muzikoterapie pro školáky

16.07.2012 16:47

(Občanské sdružení COGNITIO)

V šesti školách Libereckého kraje začne od září dvouletý projekt zaměřený na práci s dětmi s problémy učení a chování, například s ADHD a s dyslexií. Občanské sdružení COGNITIO bude na vybraných školách v Liberci a v České Lípě ověřovat funkčnost a praktickou použitelnost počítačového tréninku a
ve spolupráci s Českolipským dětským sborem i muzikoterapie, a to v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt s názvem
Rozvíjíme osobnost žáků mentálním tréninkem a hudbou vychází z nejnovějších poznatků z oboru neuropsychologie.
    
Děti s poruchami učení a chování, kterých je ve školách skoro 10 procent, mají velmi často oslabené některé z tzv. kognitivních funkcí, například pracovní paměť, koncentraci, pozornost, rychlost vnímání a myšlení či vizuálně-prostorovou orientaci. A právě tyto funkce je nyní možné efektivně trénovat pomocí specializovaných počítačových her vytvořených neuropsychology. Ty by měly pomoci až dvěma třetinám dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Obdobný efekt si autoři projektu slibují i od muzikoterapie. Hudba a rytmus jsou ostatně jako léčebné prostředky používány už od pravěku. Terapii hudbou znaly v podstatě všechny starověké civilizace. Zpěv a práce s dechem má velký vliv na další tělesné a psychické procesy. Dětem by měla hudba, zpěv a rytmická cvičení pomoci zejména k lepší koncentraci, ke zklidnění, ale i k získání vztahu k hudbě.
    
Výsledkem dvouletého projektu bude nejen praktické ověření efektivity tréninku, ale také vytvoření použitelné metodiky, která by v dalších letech umožnila širší aplikaci principů v běžných školách. Hraní speciálních počítačových her a hudební terapie mají potenciál výrazně pozitivně ovlivnit další život dětí, jež trpí problémy ve škole. Efektem může být zlepšení možností těchto dětí úspěšně splnit školní povinnosti a tím i zlepšení jejich dalších životních šancí.

 

Věříte v úspěch této metody? Máte s něčím podobným zkušenosti? Napište nám na mail pracujici.mama@gmail.com.