Je mimoverbální komunikace důležitá? Měli bychom se jí vůbec zabývat?

21.03.2012 11:33

(Zdena Tomaidesová) Až 70 % informací o sobě prozrazujeme svými mimoverbálními projevy! Věděli jste o tom?

To je číslo, nad kterým bychom se měli zamyslet. Již Jan Evangelista Purkyně zkoumal mimické projevy při mezilidské komunikaci. I on již ve své době poznal, jak jsou mimoslovní projevy důležité.

Dnes si stále více lidí, firem tuto důležitost uvědomuje a snaží se na této složce své komunikace intenzivně pracovat a zdokonalovat ji, číst ji, aby měli výhodu před partnery a aby jednání s nimi bylo příjemné.

Při kontaktu s druhými je mnohem podstatnější „jak sdělení říkáme“ než „co říkáme“.

Všichni by rádi uměli odpozorovat mimoslovní projevy partnera, věděli, co si myslí, jak se cítí, ale ne každý je ochoten věnovat svůj čas a učit se novým věcem.

Ti, kdo to myslí se svým rozvojem a sebezdokonalováním vážně, by měli této složce mezilidské komunikace věnovat maximální pozornost.

Ovládat své projevy, pracovat s nimi, odezírat a reagovat na projevy partnera, ať už se jedná o obchodní jednání, přátelské setkání, domlouvání schůzek, to vše je možné se naučit.

Gesta, mimika, postoj, pohled do očí ... může Vaši řeč ovlivnit a Vašeho partnera přilákat či nadobro odradit. Co tedy můžeme zahrnout do kategorie neverbální komunikace?

Oční kontakt – když se snažíte upoutat něčí pozornost, budete mu to dávat najevo svým pohledem. Je ale rozdíl mezi pohledem do očí, „zíráním“, uhýbáním před očním kontaktem. Co je ideální?

Mimika – pomocí drobných – mimických – svalů v obličeji jsme schopni vyjádřit snad všechny lidské emoce. Spolu s gesty tvoří nejvýznamnější část naší neverbální komunikace. Smích – může být přátelský, výsměšný, hraný. Z obličeje poznáme zda nám někdo se zájmem naslouchá, nudíme jej ...

Dotyky a gesta – bezděčné pohyby rukou, které provází každý slovní projev, pokud výrazně gestikulujete, měli byste to dělat tak, aby to nebylo Vašim partnerům nepříjemné. Specifické postavení má podání ruky a mnoho o nás prozrazuje, rovněž tak o našem protějšku.

Proxemika – každý má kolem sebe prostor, který chce mít sám pro sebe a je mu nepříjemné, když do něj vstupují cizí osoby. Jak tento prostor poznáme? Je možné se tomu naučit? Určitě. Uvědomte si sami, jak Vám je či není příjemné, když k Vám někdo přistupuje příliš blízko. Co děláte? Asi ustupujete, pokud náš protějšek není vnímavý, bude se k Vám opět přibližovat, a Vám se nebude chtít s ním dále komunikovat.

Posturologie a kinezika – jste shrbeni, máte ruce v kapsách, máte nohu přes nohu, stojíte k někomu bokem. Váš postoj může vyjadřovat uzavřenost, zdrženlivost, nesouhlas, upřímnost. To vše bychom měli rozpoznat!

Paralingvistické projevy –  tón hlasu, rychlost řeči, hlasitost, pomlky, mlčení – významné mlčení.

Dále oblečení, prostředí, denní doba ... to vše patří do kategorie „neverbální komunikace“.

 

Myslíte, že dobře poznáte, jak se Váš partner cítí, co si opravdu myslí, jestli znovu přijde? Vše je třeba se učit, procvičovat, poradit se s odborníky.

 

To a ještě více se dozvíte při kurzech či individuální konzultaci vzdělávací společnost EDUX, s.r.o., a to např. v mluveném projevu, psychologii prodeje či asertivní komunikaci, při přátelské atmosféře. www.edux.cz. Individuální konzultace – připravuji se na prezentaci či důležitý projev? Ráda bych si ujasnila, jak působím, připravuji se na důležitý pohovor…