Jakou strategii volit u jednotlivých typů lidí - zelený typ

06.11.2012 16:56

(Z. Tomaidesová, www.edux.cz)

V předchozím dílu seriálu jsem psala o červeném dominantním typu, pokračuji druhým typem, a to zeleným. Znalost typologie považuji za velmi užitečnou ať už pro Váš osobní život (její znalost může ovlivnit výběr vhodného životního partnera), tak i pro život pracovní (pomáhá efektivnější komunikaci s kolegy, nadřízenými či s obchodními partnery). Poslední typ bude modrý a celý seriál uzavřu možnými kombinacemi těchto typů. V praktickém životě jsme kombinovaní.

 

Zelený typ – přátelský

Při zacházení se zeleným typem je nejdůležitější získat jeho důvěru. Zacházejte s ním přátelsky, vyhraďte si na jednání s ním dostatek času, buďte milí a nechte ho pocítit, že to s ním v jednání myslíte upřímně. Je velmi důležité získat si jeho důvěru.  

 

Na co se zaměřit u zeleného, přátelského typu?

Můžete to udělat např. tím, že do rozhovoru vnesete něco ze svého soukromého života. Historky ze svého osobního života i soukromé zájmy jsou v tomto ohledu přínosné.  Je možné, že váš protějšek bude ze začátku působit rezervovaně. Když ale bude vědět, kdo jste, tak „roztaje“. Pro zelený typ představujete člověka-odborníka. Pro něj tón dělá hudbu. Pro tento typ není tak důležité, jak odborně mluvíte o předmětu jednání. Rozhodující je, jaký jste jako člověk. Pak předpokládá, že to bude i po věcné stránce v pořádku.

 

Jak s ním efektivně komunikovat?

Naslouchejte pozorně svému partnerovi a dbejte na to, abyste neztratili ze zřetele cíl hovoru. Vracejte partnera kladením otázek vždy zpátky k tématu. Používejte spíše uzavřené otázky a vyhýbejte se otevřeným otázkám, které otvírají komunikaci – tak by rozhovor mohl vybočovat z tématu. Postupujte pomalu a obezřetně, když ho chcete přesvědčit. Protože je jako otevřená knížka, dávejte pozor na řeč jeho těla, jestli vás ještě sleduje. Když svůj pohled odvrátí, tak už nemá zájem.

 

Zelený typ – charakteristika

 • sociální IQ
 • člověk citu
 • pomocník
 • tvůrčí
 • využívá intuici
 • uvolněný
 • srdečný
 • opatrný
 • pomalý
 • působí měkce
 • chápavý
 • obezřetný
 • skupinový
 • obměkčuje se lidmi a věcmi
 • dobromyslný
 • zprostředkuje další kontakty
 • citově orientovaný
 • družný
 • kompromisní
 • pohostinný
 • kolegiální
 • empatický

 

Kurz ASERTIVNÍ KOMUNIKACE

Setkali jste se s takovým typem? Jak probíhala vaše komunikace? Jak jste se s ním cítili? Pokud patříte k takovému typu, vidíte teď možnosti pro Váš osobní rozvoj? Zkuste kurz „Asertivní komunikace“, jehož součásti je i typologie a který se uskuteční v Praze 5. prosince 2012.  Nebo si můžete se mnou domluvit konzultaci na téma sebepoznání a typologie. Pochopíte, na čem můžete dál pracovat, s jakým typem máte potíže komunikovat a jak se vnitřně chránit před emocemi z nepříjemného jednání či komunikace. Kontakt: tomaidesova@edux.cz.