Homeworking právně správně - Rozvržení a evidence pracovní doby

01.06.2012 09:39

(JUDr. Radka Viková)

Rozvržení a evidence pracovní doby

 

Zaměstnavatel určuje v pracovní smlouvě rozsah zadané práce, tj. týdenní pracovní dobu každého zaměstnance. Domácímu zaměstnanci nad její výši není proplácena práce přesčas, nepřísluší mu náhrada mzdy ve dnech volna ani ve svátek. Přestože si zaměstnanci s výkonem práce doma svou práci rozvrhují sami, opět lze doporučit v pracovní smlouvě či jinak písemně se zaměstnancem sjednat předběžný či rámcový rozvrh pracovní doby – jde o ochranu obou stran (zaměstnanec nebude zatěžován úkoly mimo pracovní dobu a rozvrh zaměstnavateli nahrazuje chybějící soustavnou fyzickou kontrolu výkonu práce). Dále je vhodné vnitřním přepisem určit, jako u klouzavé pracovní doby, alespoň minimální dobu dostupnosti zaměstnance na telefonu pro kontaktování kolegy, klienty apod. a také např. povinnost dodržovat z bezpečnostních a zdravotních důvodů rozumné přestávky v práci. Zaměstnanec je povinen evidovat svou pracovní dobu, aby bylo patrné, že ji řádně naplňuje. Je možné využít elektronické docházky či písemných záznamů, avšak někdy nebude třeba ani jedna z těchto forem - pokud nejsou zaměstnanci přidělovány pravidelné, měřitelné úkoly, svou práci si skutečně řídí sám, budou za něj hovořit hlavně výsledky. Zaměstnanci pracujícímu z domova nepřísluší náhrady v případě osobních překážek v práci (s výjimkou úmrtí rodinných příslušníků, svatby, přestěhování a při výkonu funkce a plnění občanské povinnosti, např. jako svědek).

 

 

Další informace najdete v těchto článcích:

Homeworking – práce z domova právně správně

Homeworking – Písemná dohoda

Homeworking – Bezpečnost práce

Homeworking – Pracovní pomůcky a náklady

Homeworking – Pracovní úrazy