Homeworking právně správně - Písemná dohoda

29.05.2012 12:10

(JUDr. Radka Viková)

Písemná dohoda – o místu výkonu práce a dalších podmínkách

 

Vhledem k tomu, že místo výkonu práce je jednou z podstatných náležitostí pracovní smlouvy, prvním předpokladem je, že místo nebude uvedeno jako přesná adresa zaměstnavatele, ale alespoň jako celá obec (má-li zaměstnanec shodnou adresu bydliště, resp. místa výkonu práce se zaměstnavatelem, tj. např. Praha). Nebo smlouva uvede výslovně místo/místa zaměstnání včetně místa bydliště, resp. skutečného místa výkonu práce (tj. např. „Praha a Dobřichovice“ nebo „Praha a místo bydliště zaměstnance“). Přesné určení místa výkonu práce je důležité i z pohledu případného výpočtu nákladů na pracovní cestu apod.

Další možností, pro případ sporu však se slabší váhou při dokazování, by byla archivovaná emailová komunikace mezi zaměstnancem a nadřízeným či personálním oddělením, ze které jednoznačně vyplývá dohoda o místu výkonu práce, zadaných úkolech, termínech plnění, předběžném rozvržení pracovní doby atd.

Z písemného ujednání musí být hlavně patrné, zda jde výhradně o práci z domova či s nějakou kombinací na pracovním místě u zaměstnavatele, případně v které dny - více se dozvíte v dalším článku "Rozvržení pracovní doby".

Je třeba upozornit, že judikatura již mnohokrát konstatovala, že zákonný požadavek písemnosti lze naplnit pouze listinnou a nikoli jinou (např. faxovou či emailovou) formou, proto není od věci veškeré dohody o alternativním uspořádání pracovního poměru sjednat skutečně písemně.

 

 

Další informace najdete v těchto článcích:

Homeworking – práce z domova právně správně

Homeworking – Bezpečnost práce

Homeworking – Bezpečnost práce

Homeworking – Rozvržení a evidence pracovní doby

Homeworking – Pracovní úrazy