Homeworking právně správně - Pracovní pomůcky a náklady

31.05.2012 07:25

(JUDr. Radka Viková)

Pracovní vybavení a pomůcky – poskytnutí a náklady

 

Když už je pracovní místo vybaveno a splňuje všechny potřebné požadavky, jsou tu ještě pracovní pomůcky – telefon, hardware, software, nářadí, přístroje atd. I ty je povinen zajistit zaměstnavatel na své náklady, hradí i jejich provozní náklady. Způsob zajištění pomůcek je rovněž vhodné písemně sjednat v pracovní smlouvě či jejím dodatku. Často totiž bude zaměstnanec používat vlastní zařízení - v takovém případě je možné dohodnout výpůjčku či pronájem zaměstnavateli za adekvátní měsíční úplatu či odpovídajícím způsobem navýšit mzdu o určitou paušální částku. Jde ale o zřejmě minimálně využívané řešení, neboť jakákoli úhrada nebo navýšení mzdy podléhají zdanění příjmu zaměstnance. Proto se reálně náklady na vytápění místa výkonu práce nebo odběr elektrické energie pro provoz telefonu či počítače se zaměstnancem často nijak neřeší, jsou již bez dalšího obsaženy v celkové výši mzdy. Poslední možností je fakturace reálných nákladů (např. možné při rozlišení pracovních a soukromých hovorů na faktuře od telefonního operátora, nebude ale realizovatelné při odběru energie či tepla).

 

 

Další informace najdete v těchto článcích:

Homeworking – práce z domova právně správně

Homeworking – Písemná dohoda

Homeworking – Bezpečnost práce

Homeworking – Rozvržení a evidence pracovní doby

Homeworking – Pracovní úrazy