HOAX aneb Nenechme se napálit, natož zneužít!

18.05.2012 09:13

(KHAV) Dovoluji si přinést Vaší pozornosti aktualizovaný článek na téma "poplašné zprávy na internetu". Zřejmě už jste také někdy obdržela e-mailovou výzvu, varování, žádost o pomoc... Někdy jste uvěřila, někdy ne. I mně takovéto maily chodí. Každé kamáradce, která mi podobnou splašenou zprávu posílá, odpovídám, že se jedná o "hoax" a teď bych na tyto zprávy ráda upozornila i Vás na České pracující mámě.

 Nejnovější HOAXy, které mě zastihly za poslední týden:

 

Přečtěte si tyto nesmysly a vysvětlení, ať zbytečně nenaletíte :-)

 Co je HOAX a jak HOAX poznáme

Anglické slovo HOAX [:houks:] v překladu znamená: falešná nebo poplašná zpráva, mystifikace, novinářská kachna, podvod, výmysl, žert, kanadský žertík.
Jako hoax můžeme také označit šířenou zprávu, která obsahuje nepřesné, zkreslující informace, účelově upravené polopravdy nebo směsku polopravd a lží.

Jako HOAX můžeme označit poplašnou zprávu či zprávu, která obsahuje nepřesné, zkreslující informace, účelově upravené polopravdy nebo směsku polopravd a lží. Pozor také na podvodné dopisy!

V praxi můžeme použít následující pravidlo: Jestliže zpráva obsahuje výzvu k hromadnému rozeslání na další adresy, je to podezřelé a s největší pravděpodobností HOAX. Občas to také může být původně opravdová prosba o pomoc, ale i ty svého největšího šíření dosáhnou v době, kdy jsou již neaktuální.

Pokud podobnou zprávu obdržíte a nemáte jistotu, můžete si prohlédnout některý ze seznamů HOAXů a určitě tam obdobu doručené zprávy najdete.

 

Klasické HOAXy

 • Nejčastější typ poplašných e-mailů: Varování před smyšlenými viry a různými útoky na počítač.
 • Popis jiného nereálného nebezpečí: Zprávy varují před vymyšleným nebezpečím z běžného života. Často obsahují směs lží a polopravd, které nezasvěcený člověk nemůže s jistotou posoudit.
 • Falešné prosby o pomoc: Kdysi skutečná prosba o pomoc, většinou se masově rozšíří až po její aktuálnosti. Trapný pokus o žert, který útočí na základní lidské city.
 • Fámy o mobilních telefonech: Vymyšlené, zkreslené nebo neúplné informace o mobilních telefonech. Většinou bývají také masově šířené.
 • Petice a výzvy: Petice šířená e-mailem často neobsahuje potřebné údaje podepisujících se (pokud je lze takto označit), aby petice byla platná. Naopak POZOR, jestliže ke jménu připojíte další osobní údaje, dáváte je k dispozici komukoliv, kdo e-mail dostane. Zpráva s vašimi údaji se šíří pyramidovitě v mnoha různých variantách na další adresy. Kdykoliv může být změněn i text údajné petice a váš podpis může být pod něčím, s čím nesouhlasíte.
 • Pyramidové hry a různé nabídky na snadné výdělky: Může to být i žertovná zpráva, ve které se slibuje za její další rozeslání lákavá odměna.
 • Řetězové dopisy štěstí: Čínské modlitby a různé dopisy štěstí šířené z pověrčivosti nebo z neznalosti.
 • Žertovné zprávy: Různé žertovné zprávy, které si posílají kamarádi a známí. Asi nejméně nebezpečné, ale zřejmě stejně otravné.

 

HOAX: podvodné dopisy

 • SCAM 419 je označení pro druh podvodu u nás známého spíše jako Nigerijské dopisy.   Osloví vás neznámý člověk, že zdědil, získal nebo dokonce spravuje něčí majetek ve výši několika desítek milónů dolarů a potřebuje pomoc při jeho převodu ze země. Za to je slíbená tučná odměna ve výši několika desítek procent z celkové částky. Princip podvodu spočívá v tom, že oběť musí neustále platit něčekané administrativní poplatky a převod majetku se stále oddaluje.
 • Podvodné loterie: Uživatelům je rozeslán e-mail, že vyhráli vysokou cenu v mezinárodní loterii. Do údajného slosování se dostali například výběrem e-mailových adres z celého světa a právě ta jejich vyhrála. Když se šťastlivec o svoji výhru přihlásí, dozví se, že musí před vyplacením výhry zaplatit manipulační poplatek ve výši několika desítek až tisíce EUR. Tento poplatek samozřejmě není možné strhnout z vyplácené výhry. I když naivní šťastlivec zaplatí, žádnou výhru neobdrží. Vymáhání výhry je nereálné a šance na vrácení peněz nulová.

Zvláštní varování Pracující mámy

 • PHISHING (rhybaření): Na velké množství adres jsou rozeslány podvodné dopisy, které na první pohled vypadají jako informace z určité banky. Příjemce je informován o údajné nutnosti vyplnit údaje v připraveném formuláři, jinak mu může být zablokován účet, nebo jinak jinak omezena možnost využití svých finančních prostřednků. V e-mailu byvá uveden odkaz na připravené stránky s formulářem, které jakoby odkazovaly na server banky. Ve skutečnosti je uživatel přesměrován na cizí server, ale vytvořený ve stejném stylu, jako jsou stránky příslušné instituce. Chycený uživatel nepozná rozdíl a může vyplnit předvolená políčka, kde jsou po něm požadovány důvěrné informace - čísla účtu, kódy k internetovému bankovnictví, pin pro platbu atd. Takto získané údaje mohou podvodníci velice snadno zneužít!

 

Důvěřuj ale prověřuj - databáze HOAXu

Přehledný seznam poplašných zpráv najdete zde: www.hoax.cz. Najdete tu celé znění zprávy s různými obměnami, jak se mnohé již několik let valí internetem.

Někdy se může jednat o skutečnou výzvu o  pomoc a nikdo z nás ji nechce jen tak zahodit do koše, ale zároveň je zbytečné nechat se citově či jinak vydírat.


Zdroj: www.hoax.cz