Festival Janáček, Brno

16.11.2012 10:00

Na podzim letošního roku se v moravské metropoli již tradičně uskuteční mezinárodní hudební festival Janáček Brno, tentokrát s podtitulem Genius Loci. Letošní ročník bude výjimečný tím, že se na doprovodném programu bude podílet i Sokol Brno I, který nechá rozeznít Janáčkovu hudbu v ulicích, kavárnách a kostelech města.

Spolu s dalšími Janáčkovými komorními skladbami, smyčcovými kvartety a symfonickou básní bude Brňanům představena skrze reproduktory umístěné na vybraných místech po celém městě. Místa jsou vybrána tak, aby pokryla celé centrum a nejbližší okolí, a zpřístupnila tak Janáčkův hudební odkaz co největšímu počtu posluchačů. K celé akci bude zajištěna mapka s vyznačenými poslechovými místy a krátkou anotací o hudební reprodukci. Každý den festivalu (16. - 25. listopadu), přesně v pět hodin odpoledne, se Brno rozezvučí Janáčkovými orchestrálními skladbami, a vzdá tak čest skladateli, který zde vytvořil podstatnou část uměleckého díla a zanechal zde hmatatelné stopy svého tvůrčího úsilí.
    
Název akce: Bratr Janáček
Termín uskutečnění: 16. - 25. 11. 2012

Více informací: http://www.150let.tjsokolbrno1.cz